U Power Limited kondigde aan dat het bedrijf een strategische samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Magnify Capital Partners, een financieel/investeringsadvies- en fondsbeheerbedrijf, om een investeringsfonds op te richten. Het fonds zal worden opgericht om financiële steun te verlenen, en Magnify Capital Partners zal begeleiding bieden voor toekomstige projecten van het bedrijf, waaronder de bouw van infrastructuur voor oplaad- en wisselstations voor accu's, zowel voor voertuigen op twee wielen als op vier wielen, in Portugal. Het Bedrijf is momenteel niet actief in Portugal.

De looptijd van de Overeenkomst is één jaar. Volgens de Overeenkomst komen beide partijen overeen om een regelmatig vergaderschema op te stellen voor de beoordeling van de activiteiten en de uitwisseling van informatie, en om een projectteam op te richten als het uitvoerende team van de samenwerking, dat volledig verantwoordelijk zal zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten. Het projectteam zal regelmatig vergaderen om ontwikkelingsstrategieën te bespreken, zakelijke informatie door te geven en problemen tijdig op te lossen.