Reisorganisatie TUI is de erfgenaam van een steenkoolmijn. Deze bondige presentatie is niettemin correct. Net als veel andere eerbiedwaardige bedrijven, is het concern precies 100 jaar oud (net als Valeo, maar dat is toeval) en is TUI het resultaat van meerdere transformaties. Het bedrijf zelf werd in 1968 opgericht door de samenvoeging van verschillende Duitse reisorganisaties. De naam is een acroniem voor Touristik Union International. De Duitse naam behoeft allicht geen uitleg. De labels "mijnbouw" en "eeuwfeest" werden aangebracht door Preussag, dat het bedrijf in 1997 overnam. Preussag is een oud Pruisisch conglomeraat dat oorspronkelijk steenkool- en ijzermijnen en andere activiteiten omvatte die doen denken aan het begin van de vorige eeuw.

Alles verandert!

In de jaren 1990 was de Duitse mijnbouwsector niet langer in trek. Preussag onderging toen een spectaculaire en snelle heroriëntatie van zijn activiteiten, niet zonder eerst wat nu de staalproducent Salzgitter is te hebben overgenomen en vervolgens weer verkocht. De rest van de historische activiteiten verliet ook al het portfolio. Tot de overname in 1997 van de transportgroep Hapag-Lloyd, die actief was in containervervoer, luchtvervoer, luxecruises en reisbureaus. Het was Hapag-Lloyd die de toeristische component inbracht, waaronder 30 % van TUI. Preussag nam in 2002 de naam TUI over, na het verwerven van de controle over het bedrijf, door onder meer de participaties in WestLB en Deutsche Bahn over te nemen. Dit werd gevolgd door een reeks grote overnames in de toeristische sector, met name Thomson Travel en First Choice in het Verenigd Koninkrijk, en vervolgens Nouvelles Frontières in Frankrijk. Pas in 2009, na de verkoop van de niet-toeristische activa van Hapag-Lloyd, ging TUI zich volledig op de reissector richten.

De beursprestaties van TUI sinds de koerswijziging zijn chaotisch. Een koersgrafiek toont aan dat de beste jaren van het aandeel teruggaan tot de eeuwwisseling, net na het begin van de verschuiving naar toerisme. Het dossier heeft vervolgens de internetzeepbel doorstaan (net zoals de rest van de markt), de aanslagen van 11 september 2001 (net zoals de hele toeristische sector), en vervolgens de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis van 2011. De sterke opleving die plaatsvond van 2012 tot 2018 werd gevolgd door een afdaling naar de hel, nog verergerd door de jaren van de pandemie. In de afgelopen tien jaar heeft het aandeel geschommeld tussen 207 EUR en 4,37 EUR.

Last man standing

Als TUI het voorrecht heeft gehad om al deze obstakels te doorstaan, terwijl een deel van zijn rivalen is verdwenen, dan was de prijs die het bedrijf daarvoor betaalde een duizelingwekkende daling van zijn aandeelkoers. De laatste crisis, die van de pandemie, had het concern fataal kunnen zijn. Het kostte een XXL-financieringsplan, deels gefinancierd door de Duitse staat, om de groep te redden van het lot van zijn rivaal Thomas Cook, die op 23 september 2019 ten onder ging.

TUI is nu de grootste geïntegreerde toeristische groep ter wereld. Ze is aanwezig in de hele reisketen, van het reisbureau om de hoek tot hotelaccommodatie, inclusief luchtvervoer en cruises. Deze geïntegreerde organisatie is een kracht, maar ook een zwakte, omdat de groep een hoge kapitaalintensiteit heeft vanwege zijn vastgoedportefeuille en vloot van vliegtuigen. Wanneer de markt vertraagt, worden zijn vaste kosten een nadeel ten opzichte van de meer wendbare spelers in de reiswereld, zoals online reisbureaus en specialisten in last-minute reizen.

Hoe zien de rekeningen eruit?

Om te begrijpen dat TUI terugkomt van de doden, moet je een blik werpen op de balans. Het bedrijf werd geconfronteerd met een totale stopzetting van zijn toeristische activiteiten bij de uitbraak van covid, gevolgd door een chaotische hervatting. De rekeningen van 2020 en 2021 gingen zwaar in het rood en de redding kwam alleen van overheidskredietlijnen, die het mogelijk maakten om de crisis te overleven. Echter, 2022 liet een begin van herstel zien, bevestigd in 2023 met solide jaarresultaten (het boekjaar eindigt op 30 september), die de ratio's terugbrengen naar een acceptabel en zelfs aantrekkelijk niveau als de positieve trend aanhoudt. Bovendien verliep de schuldafbouw iets sneller dan verwacht. De vooruitzichten blijven positief: de toerismemarkt is sterk hersteld en Europeanen bezuinigen weinig op deze uitgaven ondanks de inflatie.

Een k/w op het laagste niveau

Als we uitgaan van de verwachtingen van analisten, is TUI niet veel waard: 6,5 keer de resultaten van het lopende jaar, en minder dan 5 keer die van het boekjaar dat eindigt in september 2026. Het is vermeldenswaard dat de contante winst in lijn is met de nettowinst. Er is dus geen misleiding over de zwakte van de ratio's. De overmatige schuldenlast wordt verteerd, met een ratio nettoschuld/ebitda die al in het lopende boekjaar onder de pariteit gaat zakken. Het is duidelijk dat de belangrijkste aantrekkingskracht van TUI de zeer lage veelvouden zijn, zowel in vergelijking met de historische waarden als met de sector en de markt.

Een gevoelige sector

Het grootste probleem van de sector is uiteindelijk de gevoeligheid voor allerlei externe factoren: een geopolitieke crisis, een uitbarstende vulkaan, een pandemie, een economische dip, een terroristische aanslag... Het toerisme draagt een hogere risicopremie dan de meeste andere sectoren. Elke belegger dient zich hiervan bewust te zijn.

"Met vallen en opstaan" identificeert bedrijven die een moeilijke beurstraject doormaken. Onthou: wat valt, staat vaak weer op!