Tubos Reunidos, S.A. heeft de winstresultaten voor het eerste kwartaal van 2017 bekendgemaakt. Voor de periode bedroeg de netto-omzet EUR 80 miljoen, een stijging van 56,6% jaar-op-jaar. De EBITDA bedroeg EUR 11 miljoen, een stijging van 570,8% op jaarbasis. Het nettoresultaat bedroeg EUR 107.000, een stijging met 101% op jaarbasis. De andere bedrijfsopbrengsten en -winsten bedroegen EUR 2 miljoen, een stijging met 7% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar, en omvatten voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd aan de eigen materiële vaste activa, de toewijzing aan het resultaat van belastingaftrekken en resultaten uit de vervreemding van materiële vaste activa. De operationele kasstroom voor de periode bedroeg een positief bedrag van EUR 6,4 miljoen dat, als gevolg van de stijging van de omzet en de overeenkomstige investering in werkkapitaal (EUR 11,8 miljoen) en de netto-investeringsbetalingen (EUR 8,8 miljoen) op basis van het Strategisch Plan 2014-2017, leidt tot een negatieve vrije kasstroom van EUR 14,2 miljoen voor het kwartaal en een netto financiële schuld per 31 maart van EUR 208,9 miljoen, tegenover EUR 194,7 miljoen per 31 december 2016. Voor het jaar 2017 verwacht het bedrijf dat de wereldwijde vraag naar OCTG-producten 35/40% hoger zal liggen dan in 2016 en het verwacht dat de nieuwe productiefaciliteiten volledig operationeel zullen zijn tegen het begin van het vierde kwartaal van het lopende boekjaar.