Troilus Gold Corp. heeft een update gegeven over haar huidige activiteiten en komende mijlpalen. Hoewel de junior mijnbouwmarkt enige tijd tumultueus is geweest, blijft het bedrijf in een goede positie met een van de grotere goud- en koperafzettingen in Canada in de vergunningsfase.

Het bedrijf erkent de gunstige positie van Troilus en heeft proactief besloten om kostenbesparende maatregelen te nemen door de operationele efficiëntie zorgvuldig te evalueren en niet-essentiële uitgaven te identificeren. Deze beslissing maakt een efficiënte toewijzing van kapitaal mogelijk, zorgt voor duurzame financiële veerkracht en flexibiliteit en versterkt het concurrentievoordeel van het bedrijf op de lange termijn.

Het exploratieteam heeft deze maand de laatste boringen afgerond, die zullen worden opgenomen in een bijgewerkte schatting van de minerale rijkdommen (MRE) die naar verwachting aan het einde van het derde kwartaal van 2023 zal worden afgerond. Dit iets langere tijdschema is het gevolg van de langdurige bosbranden in Quebec deze zomer, waardoor de exploratieactiviteiten zes weken lang werden stilgelegd. Na de voltooiing van het resterende boorprogramma zal het bedrijf zich richten op mijnontwikkeling, vergunningen en projectfinanciering.

Toekomstige exploratieactiviteiten zullen doorgaan met een gerichte, gedetailleerde aanpak, om de waarde van de mijnsite en de omliggende regionale doelen te blijven verhogen. Het ingenieursteam van het bedrijf blijft ijverig werken aan de voltooiing van een haalbaarheidsstudie, die naar verwachting aan het einde van het kalenderjaar 2023 of in de eerste weken van 2024 zal worden afgerond, in overeenstemming met de bijgewerkte timing van de MRE. De federale en provinciale vergunningsprocessen blijven vorderen.

Onlangs hebben het Canadese Impact Assessment Agency en de regering van de Cree Nation, als onderdeel van de planningsfase in het Impact Assessment-proces, openbare raadplegingen gehouden met de gemeenschappen van Chibougamau, Mistissini en Chapais, waarbij het publiek en inheemse groepen werden uitgenodigd om de ontwerprichtlijnen voor de Tailored Impact Statement en het ontwerp voor het Public Participation Plan van het Troilus Project voor de federale Impact Assessment te bekijken en van feedback te voorzien; de komende maanden zullen er nog meer raadplegingen plaatsvinden. Bovendien heeft het bedrijf onlangs Stantec in de arm genomen voor de afronding van de milieu- en sociale effectbeoordeling (Environmental and Social Impact Assessment, ESIA), die naar verwachting voor het einde van het kalenderjaar 2024 zal worden afgerond. Deze beoordeling zal worden ondersteund door de uitgebreide basisstudies die de afgelopen jaren al bij Troilus zijn verzameld en zal de verantwoorde ontwikkeling van het Troilus-project schetsen. Het bedrijf is zich blijven inzetten voor de systematische vooruitgang en het verlagen van de risico's van het Troilus-project, ter ondersteuning van zijn algemene strategie en primaire doel om aandeelhouderswaarde te creëren.

Sinds de start van Troilus in 2018 zijn er voortdurend belangrijke mijlpalen bereikt om de kwaliteit van de activa te verbeteren, het schaalpotentieel en economisch potentieel ervan aan te tonen en een overtuigende kans voor waardecreatie op lange termijn te onderstrepen. Troilus kijkt uit naar verdere belangrijke katalysatoren in de komende maanden, in lijn met het ontwikkelingsplan naar een producerend actief.