Troilus Gold Corp. geeft een operationele update met betrekking tot de voortgang van haar goud-koper Troilus Project ("Troilus" of het "Project"), gelegen in het noorden van Quebec; een van de grootste onontwikkelde goud equivalente afzettingen in Noord-Amerika. De haalbaarheidsstudie voor het Troilus Project verloopt voorspoedig, nu de verschillende onderdelen van het rapport hun voltooiing naderen om een samenhangend beeld te creëren van de potentiële toekomstige exploitatie.

Resultaten van afwegingsstudies die zijn uitgevoerd om de optimale omvang en reikwijdte van de toekomstige mijn af te zetten tegen de verwachte CAPEX, hebben resultaten opgeleverd die de mogelijkheid hebben geboden om de voorgestelde omvang van het project opnieuw te evalueren en tegelijkertijd prioriteit te geven aan de productie van koper en goud van hogere kwaliteit in de eerste jaren van de geplande productie om deze af te stemmen op het Strategisch Metalen Initiatief van de regering van Quebec. Op aanbeveling van het Technisch Team van de Haalbaarheidsstudie hebben het Senior Management en de Raad van Bestuur van Troilus bepaald dat deze resultaten naar verwachting het best mogelijke resultaat zullen opleveren. Het Technisch Team heeft deze nieuwe informatie toegepast op het uitgebreide werk dat tot nu toe is voorbereid voor de Haalbaarheidsstudie en plant nog een paar weken om deze resultaten te verwerken in het definitieve ontwerp en mijnplan.

Naar verwachting zal de Haalbaarheidsstudie nu in mei 2024 worden vrijgegeven.