Tripadvisor, Inc. heeft de resultaten gerapporteerd voor het vierde kwartaal en het gehele jaar eindigend op 31 december 2023. Voor het vierde kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van USD 390 miljoen, vergeleken met USD 354 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg USD 32 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van USD 3 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,23 vergeleken met een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,02 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,22 vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,02 een jaar geleden.
Voor het hele jaar bedroeg de omzet USD 1.788 miljoen, vergeleken met USD 1.492 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg USD 10 miljoen, vergeleken met USD 20 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,07 vergeleken met USD 0,14 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,08 vergeleken met USD 0,14 een jaar geleden.