Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.


Sterke punten

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar netto kaspositie en marges.

● Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.54 voor het boekjaar 2023.

● Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● In de afgelopen twaalf maanden zijn de adviezen van analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.