Trial Holdings Inc. heeft een dividendvoorspelling gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2024. Het bedrijf verwacht voor dat jaar een dividend uit te keren van JPY 15,00 per aandeel, tegen JPY 13,00 voor de vorige periode.