De raad van bestuur van Transcenta Holding Limited heeft een samenwerking aangekondigd met Agilent Technologies voor de ontwikkeling van een Claudin18.2(CLDN18.2) companion diagnostic ter ondersteuning van TranStar301 wereldwijde Fase III pivotale studie van Osemitamab (TST001) in combinatie met Nivolumab en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met CLDN18.2 tot expressie komend lokaal gevorderd of gemetastaseerd maag- of gastro-oesofageaal (G/GEJ) adenocarcinoom. Het bedrijf heeft een monoklonaal antilichaam in muisvorm tegen CLDN18.2 ontwikkeld, kloon 14G11, dat specifiek bindt aan CLDN18.2 maar niet aan CLDN18.1. Dit antilichaam, gegenereerd tegen een lineaire epitoop op het extracellulaire domein van loop1, heeft een bindingsplaats die overlapt met de bindingsplaats van het therapeutische antilichaam Osemitamab (TST001). Het bedrijf heeft samengewerkt met Agilent, een wereldleider in CDx-ontwikkeling, om dit antilichaam verder te ontwikkelen voor gebruik in een companion diagnostic assay.

Agilent ontwikkelt CLDN18.2 IHC 14G11 pharmDx, een immunohistochemische (IHC) assay voor de detectie van CLDN18.2-eiwit in adenocARcinoom van de maag en de gastro-oesofageale junctie (GEJ), met het potentieel voor andere indicaties. Agilent en het bedrijf presenteerden de eerste resultaten van de CLDN18.2 I HC 14G11 pharmDx-assay tijdens de jaarlijkse AACR-bijeenkomst. CLDN18.2 IMC 14G11 pharmDx for Investigational Use Only/for Performance Evaluation Only zal worden gebruikt voor patiëntselectie in de fase III-studie van maag/gastro-oesofageaal GEJ adenocarcinoom waar de van toepassing zijnde ethische commissie en regelgevende goedkeuringen zijn verleend.

Osemitamab (tST001) is een gehumaniseerd anti-CLDN18.2 monoklonaal antilichaam met hoge affiniteit en verbeterde antilichaamafhankelijke cellulaire cytotoxiciteit ("ADCC"). Het heeft krachtige anti-tumoractiviteiten laten zien in tumor xenograft modellen.

Osemitamab is het op één na meest geavanceerde CLDN18.2 gerichte antilichaam dat wereldwijd wordt ontwikkeld. Osemitamab ("TST001") werd gegenereerd met behulp van het IMTB-platform (Immune Tolerance Breaking Technology) van het bedrijf. Osemitamab (TST001) doodt CLDN18.2 tot expressie komende tumorcellen door mechanismen van ADCC.

Door gebruik te maken van geavanceerde bioprocestechnologie werd het fucosegehalte van Osemitamab (TST001) aanzienlijk verlaagd tijdens de productie, waardoor de NK-celgemedieerde ADCC-activiteit van Osemitamab verder werd verbeterd. Klinische onderzoeken voor Osemitamab (tST001) zijn aan de gang in China en de VS (NCT05190575, NCT04396821, NCT04495296, NCT05608785/CTR20201281). Osemitamab (TST001) is door de FDA aangewezen als weesgeneesmiddel in de VS voor de behandeling van patiënten met maag- of gastro-oesofageale junctie (G/GEJ) en alvleesklierkanker.