TotalEnergies en Air Products hebben een overeenkomst getekend voor de levering van 70.000 ton groene waterstof per jaar in Europa gedurende 15 jaar vanaf 2030.

Deze overeenkomst volgt op de aanbesteding van TotalEnergies voor 500.000 ton groene waterstof per jaar om haar Europese raffinaderijen koolstofvrij te maken.Air Products zal deze groene waterstof leveren aan de raffinaderijen van TotalEnergies in Noord-Europa, waardoor de CO2-uitstoot met ongeveer 700.000 ton per jaar wordt verminderd. Dit contract draagt bij aan de doelstelling van TotalEnergies om de netto broeikasgasemissies van haar olie- en gasactiviteiten tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 2015.
Het markeert een 'belangrijke' stap in de richting van het koolstofvrij maken van de raffinaderijen van TotalEnergies in Noord-Europa. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.