De huidige koolstofarme transitieplannen van 10 van de grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijven in Europa en Noord-Amerika zijn niet goed genoeg om de risico's in te schatten, aldus 's werelds grootste klimaatactiegroep van investeerders op woensdag.

Climate Action 100+ zei dat de bedrijven, waaronder Exxon Mobil, Shell en Chevron, werden beoordeeld aan de hand van het sectorspecifieke Net Zero Standard for Oil & Gas raamwerk van het onafhankelijke Transition Pathway Initiative (TPI) Centre.

De andere bedrijven die in de analyse zijn opgenomen zijn TotalEnergies, ConocoPhillips, BP, Occidental Petroleum, Eni, Repsol en Suncor Energy.

Elk bedrijf werd beoordeeld aan de hand van indicatoren en subindicatoren onder drie brede thema's - openbaarmaking, waarbij bedrijven worden beloond voor het verstrekken van informatie over hun activiteiten; afstemming, waarbij hun klimaatambitie wordt getest; en klimaatoplossingen, waarbij hun investeringen in groenere activiteiten worden bijgehouden.

Het doel van het Net Zero Standard for Oil & Gas (NZS) raamwerk is om te kunnen beoordelen in welke mate de openbaarmakingen en strategieën van bedrijven in de sector zijn afgestemd op de klimaatovereenkomst van Parijs.

Over het geheel genomen voldeden de bedrijven aan slechts 19% van alle NZS-kenmerken. Europese bedrijven presteerden het beste, aangevoerd door TotalEnergies, BP en Eni, terwijl Noord-Amerikaanse bedrijven zwakker presteerden op alle drie de thema's.

Shell en ConocoPhillips weigerden commentaar te geven op de bevindingen. De andere bedrijven hebben niet onmiddellijk gereageerd of konden geen commentaar geven op het rapport.

Hoewel verschillende bedrijven streven naar netto nul emissies in 2050, was het door een gebrek aan details over hun geplande gebruik van koolstofopvangtechnologie moeilijk te zeggen hoe ze dat zouden bereiken, aldus CA100+.

Wat betreft de productie van fossiele brandstoffen, die volgens het Internationaal Energieagentschap moet worden ingeperkt om de klimaatdoelstellingen van de wereld te halen - een stap die werd erkend tijdens de COP28-klimaatonderhandelingen in Dubai in november - leken maar weinig bedrijven het daarmee eens te zijn.

Onder de subindicatoren voor openbaarmaking erkende geen van de bedrijven de "behoefte aan aanzienlijke productievermindering in de hele sector". Van de 10 gaven alleen Repsol en TotalEnergies een indicatie van de olie-, gas- of hun gecombineerde productie op lange termijn.

Geen van de bedrijven gaf de gewenste details over hun geplande investeringsplannen voor greenfields, voegde het rapport eraan toe.

"De inaugurele beoordeling van de Net Zero Standaard voor Olie en Gas levert een duidelijke boodschap: terwijl bepaalde bedrijven prijzenswaardige stappen in de richting van een robuuste klimaatstrategie laten zien, blijft het algehele industrielandschap alarmerend slecht voorbereid op de overgang," aldus Jared Sharp, Project Lead for Net Zero Standards, TPI Centre.

De hoop is dat de analyse kan helpen om vermogensbeheerders te betrekken bij het bestuur van de bedrijven, nu het seizoen van de jaarlijkse algemene vergaderingen in de komende weken weer aantrekt, aldus Sharp.