Top Shelf International Holdings Ltd. (ASX:TSI) heeft een update gegeven over kapitaalverhoging en strategische herziening. Potentiële niet-kernactiva desinvesteringen worden overwogen. Primaire focus ligt op potentiële verkoop van Co-Packing site in Campbellfield in Victoria.

De besprekingen met verschillende partijen met betrekking tot de verkoop met een verwachte minimale bijdrage van AUD 5 miljoen zijn gevorderd.