Tongcheng Travel Holdings Limited heeft aangekondigd dat de heer Cheng Yun Ming Matthew met ingang van 18 april 2023 zijn functie als niet-uitvoerend bestuurder en lid van het auditcomité van de Raad van Bestuur zal neerleggen vanwege zijn andere werkverplichtingen. De heer Cheng heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met de Raad en er zijn geen andere zaken met betrekking tot zijn ontslag die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschap moeten worden gebracht. De Raad heeft aangekondigd dat de heer Xie Qing Hua met ingang van 18 april 2023 zal worden benoemd tot niet-uitvoerend bestuurder en lid van het Auditcomité.

De heer Xie, 45 jaar oud, trad in december 2003 in dienst bij Tencent Holdings Limited en is momenteel Corporate Vice President van Tencent. De heer Xie is sinds april 2022 niet-uitvoerend bestuurder bij Yixin Group Limited, een bedrijf dat genoteerd staat aan de Main Board van de beurs, en sinds april 2023 bestuurder en voorzitter van het compensatiecomité bij Huya Inc. De heer Xie behaalde in 2001 een bachelordiploma economie aan de Sun Yat-Sen University.