Tokyu Corporation heeft geconsolideerde winstrichtlijnen verstrekt voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van JPY 1.039.500 miljoen, vergeleken met een bedrijfsopbrengst van JPY 1.032.900 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 85.000 miljoen, vergeleken met de vorige prognose van JPY 78.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan aandeelhouders van JPY 54.000 miljoen, vergeleken met de vorige prognose van JPY 45.000 miljoen, en een netto-inkomen per aandeel van JPY 89,65, vergeleken met de vorige prognose van JPY 74,74.