Tokyu Corporation heeft geconsolideerde winstrichtlijnen verstrekt voor het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor het jaar verwacht de onderneming een bedrijfsopbrengst van JPY 1.032.900 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 78.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 45.000 miljoen en een nettowinst per aandeel van JPY 74,74.