Soitec en Tokai Carbon zijn een strategisch partnerschap aangegaan voor de ontwikkeling en levering van polykristallijne siliciumcarbidesubstraten die specifiek ontworpen zijn voor Soitec SmartSiCTM-wafers. Siliciumcarbide is een ontwrichtende samengestelde halfgeleider en de SmartSiCTM-substraten versnellen de toepassing van siliciumcarbide voor elektrische mobiliteit, industriële en smart grid-toepassingen door superieure productie- en kostenefficiëntie te leveren met een verbeterde ecologische voetafdruk. In het kader van dit partnerschap, waarbij Tokai Carbon 150mm en 200mm poly-SiC wafers aan Soitec zal leveren, zetten de twee bedrijven hun geavanceerde R&D-capaciteiten in om het SmartSiCTM ecosysteem te verbeteren.

Tokai Carbon's geavanceerde technologie en productiecapaciteit in polykristallijn siliciumcarbide (polySiC) in combinatie met het recht om Soitec specificaties te gebruiken voor polySiC grove wafers die voldoen aan Soitec SmartSiCTM, zal naar verwachting een strategische bijdrage leveren aan de wereldwijde toename van de productie van SmartSiCTM wafers.