Titan Medical Inc. heeft wijzigingen in het senior leiderschap aangekondigd en de ontvangst van een kennisgeving van de Nasdaq Stock Market LLC Listing Qualifications Department waarin staat dat na het ontslag van Heather Knight uit de raad van bestuur en het auditcomité van het bedrijf, het bedrijf niet langer voldoet aan de eis van Nasdaq's auditcomité zoals uiteengezet in Nasdaq Rule 5605. Na de aankondiging van 8 februari 2023 heeft de Onderneming besloten bepaalde leden van het senior leadership team van de Onderneming te ontslaan. Elk van deze personen blijft beschikbaar om de Vennootschap bij te staan als onafhankelijke consultants.

De volgende wijzigingen zijn met onmiddellijke ingang van kracht: Tammy Carrea is niet langer VP, Quality and Regulatory Affairs van de Onderneming. Mevrouw Carrea zal de onderneming, indien nodig, blijven bijstaan als onafhankelijk adviseur op het gebied van kwaliteit en regelgeving en bij het strategische evaluatieproces; Kristen Galfetti is niet langer VP Investor Relations en Corporate Communications van de onderneming. Mevrouw Galfetti zal de Onderneming indien nodig blijven bijstaan als onafhankelijk adviseur op het gebied van investor relations en bedrijfscommunicatie en bij het strategische evaluatieproces; Eric Heinz is niet langer VP, Market and Corporate Development van de Onderneming.

De heer Heinz blijft de onderneming indien nodig bijstaan als onafhankelijk adviseur bij activiteiten op het gebied van bedrijfsontwikkeling en bij het strategische evaluatieproces; Chris Seibert is niet langer VP Upstream Marketing van de onderneming. De heer Seibert zal de Onderneming indien nodig blijven bijstaan als onafhankelijk adviseur bij klinische en upstream marketingactiviteiten en bij het strategische evaluatieproces.