Titan Medical Inc. kondigde de benoeming aan van Dr. Daniel O?Brien, MD, MBA, PhD tot lid van de Raad van Bestuur. Dr. O?Brien zal ook zitting nemen in het Audit Comité van de Raad van Bestuur. Dr. O?Brien is arts, professional op het gebied van de volksgezondheid en het bedrijfsleven.

Dr. O?Brien heeft een Bachelor of Arts van de University of Notre Dame, een MBA gespecialiseerd in bedrijfsadministratie in gezondheidszorgbeheer van de Donald E. Maine School of Business, een MD van de WUSOM School of Medicine en een PhD in epidemiologie van de volksgezondheid.