TUS International Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het halfjaar kondigde de onderneming een omzet aan van 298,610 miljoen HKD, tegen 341,724 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 169,305 miljoen HKD, vergeleken met 69,457 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 0,082 HKD tegen 0,0386 HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,0823 HKD tegen 0,0389 HKD een jaar geleden.