Titan Invo Technology Limited heeft aangekondigd dat door de toename van het aantal COVID-19 gevallen in Hong Kong, op het Chinese vasteland en in Europa, en de daaruit voortvloeiende verscherpte quarantainemaatregelen ter voorkoming en bestrijding van COVID-19 in de afgelopen maanden, het management, de Bestuurders en de Commissarissen van het bedrijf praktische moeilijkheden hebben ondervonden bij hun controlewerkzaamheden voor het concern. In het licht van de omstandigheden zal de publicatie van de Gecontroleerde Jaarresultaten voor 2021 en van het Jaarverslag voor 2021 verder uitgesteld moeten worden. Eerder werd verwacht dat de 2021 Geauditeerde Jaarresultaten en het 2021 Jaarverslag op of vóór 13 juni 2022 zullen worden gepubliceerd en verzonden.

Op basis van de besprekingen met de Belgische accountants wordt verwacht dat de controlewerkzaamheden tegen eind juni 2022 kunnen worden afgerond. Met ongeveer 2 weken extra voor de accountants in Hong Kong om hun laatste auditwerkzaamheden af te ronden, verwacht de Vennootschap dat de geauditeerde jaarresultaten van 2021 en het jaarverslag van 2021 op of vóór 15 juli 2022 gepubliceerd en verzonden zullen worden.