Titan Invo Technology Limited heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde de onderneming een omzet van 273,11 miljoen HKD, tegen 426,83 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 498,96 miljoen HKD, tegen 246,08 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,289 HKD, tegen 0,11 HKD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,289 HKD tegen 0,11 HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel was 0,242 HKD vergeleken met 0,12 HKD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel bedroeg 0,242 HKD tegen 0,12 HKD een jaar geleden.