Titan Invo Technology Limited heeft aangekondigd dat, zoals in de aankondigingen is bekendgemaakt, de toename van het aantal COVID-19 gevallen in Hong Kong, op het Chinese vasteland en in Europa, en de daaruit voortvloeiende verscherpte quarantainemaatregelen ter voorkoming en bestrijding van COVID-19 in de afgelopen maanden, praktische moeilijkheden hebben opgeleverd voor het management, de bestuurders en de accountants van het bedrijf bij hun controlewerkzaamheden voor de Groep. Als zodanig is de publicatie van de Gecontroleerde Jaarresultaten 2021 en het Jaarverslag 2021 vertraagd. Eerder werd verwacht dat de 2021 Gecontroleerde Jaarresultaten en het 2021 Jaarverslag op of vóór 15 juli 2022 gepubliceerd en verzonden zouden worden.