Tibet Water Resources Ltd. heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. De Groep zal naar verwachting een nettoverlies (behoudens accountantscontrole) van ongeveer RMB 350 miljoen boeken voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, vergeleken met een nettoverlies van ongeveer RMB 102 miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022. De stijging van het nettoverlies was voornamelijk toe te schrijven aan de opname van een bijzonder waardeverminderingsverlies van ongeveer RMB 260 miljoen met betrekking tot de investering van het Bedrijf verwerkt volgens de equitymethode, Tibet Shannan Yalaxiangbu Industrial Ltd..

Dit bijzondere waardeverminderingsverlies is een non-cash post en heeft geen onmiddellijke invloed op de kasstroom van de Groep.