Tibet Water Resources Ltd. heeft een financiële indicatie gegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2022. De Groep zal voor het jaar eindigend op 31 december 2022 naar verwachting een nettoverlies (behoudens accountantscontrole) boeken van niet meer dan ongeveer RMB 103 miljoen, vergeleken met een nettowinst van ongeveer RMB 47 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021.