Thermo Fisher Scientific Inc. heeft de Applied Biosystems BloodGenomiX Array en Software geïntroduceerd, een unieke oplossing voor preciezere genotypering van bloed in klinisch onderzoek. De nieuwe array detecteert de meeste uitgebreide en zeldzame bloedgroepen, weefseltypen (HLA) en bloedplaatjestypen (HPA) in één enkele high-throughput assay, en ondersteunt toekomstige ontwikkelingen in het matchen van donorbloed voor uitgebreide fenotypen. Bloedtypering is een cruciale medische dienst die gebruikt wordt om bloed- en weefseltypes te matchen voor transfusies en transplantaties.

Wanneer iemand incompatibel bloed ontvangt, kan hij of zij antilichamen vormen die het risico op een ernstige, zelfs levensbedreigende reactie op toekomstige transfusies kunnen verhogen. Dit risico neemt aanzienlijk toe bij mensen die vaak transfusies krijgen, zoals patiënten die chemotherapie ondergaan en mensen met erfelijke bloedafwijkingen zoals sikkelcelziekte. Hoewel het testen op de vier belangrijkste bloedgroepen (A, B, AB en O) en het bepalen of het bloed Rhesus positief of negatief is, een gangbare praktijk is, zijn er nog veel meer bloedgroepsystemen, waaronder enkele extreem zeldzame bloedgroepen.

Daarom is onderzoek van cruciaal belang om de bloedtypering uit te breiden naar strategieën om potentiële risico's op hemolytische transfusiereacties in de toekomst te beperken. De Axiom BloodGenomiX Array omvat meer dan 40 genen en 260 antigenen voor 38 bloedgroepsystemen, naast HLA- en HPA-types. Het is ontwikkeld in samenwerking met het Blood transfusion Genomics Consortium (BGC), een internationaal samenwerkingsverband van bloeddiensten, onderzoeksinstellingen en industrieleiders die de veiligheid en efficiëntie van bloed- en bloedplaatjestransfusies willen verbeteren.

In een validatiestudie met 14.000 verschillende DNA-monsters van de nationale bloeddiensten van Australië, Canada, Engeland, Finland, Nederland, Zuid-Afrika en het New York Blood Center, toonde de array een hoge mate van concordantie (99,89%) met de bloedgroepantigeentypes van de deelnemers. Voor een complete workflow kan de BloodGenomiX Array gekoppeld worden aan Applied Biosystems BloodGenomiX Reporter Software en het Applied Biosystems GeneTitan MC Instrument, wat helpt om pijnpunten te verlichten met geautomatiseerde analyse, rapportage en kwaliteitscontrole. De workflow vereist minimale hands-on tijd en kan door bestaand laboratoriumpersoneel worden uitgevoerd.