The Mercantile Investment Trust plc, de Raad van Bestuur heeft de pensionering aangekondigd van Jeremy Tigue, na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die gehouden werd op 17 mei 2022.Graham Kitchen heeft Jeremy opgevolgd in de functie van Senior Independent Director en Voorzitter van het Vergoedingscomité van de Vennootschap.