Het bestuur van The Mercantile Investment Trust plc maakt plannen voor opvolging om ervoor te zorgen dat het een passend evenwicht van vaardigheden en kennis behoudt. Daartoe voert het bestuur momenteel een zoekproces uit ter vervanging van Harry Morley, die in 2014 tot het bestuur toetrad en op de jaarlijkse algemene vergadering van 2023 met pensioen gaat.