Mercantile Investment Trust plc (LSE:MRC) begint op 13 juli 2023 met de inkoop van aandelen, onder het programma dat door de aandeelhouders is goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 24 mei 2023. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 141.579.378 aandelen in te kopen, wat 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. De maximumprijs die betaald mag worden voor een gewoon aandeel is een bedrag dat gelijk is aan het hoogste van 105% van het gemiddelde van de gemiddelde marktnoteringen voor de gewone aandelen van de London Stock Exchange plc Daily Official List gedurende vijf werkdagen direct voorafgaand aan de dag waarop dat aandeel ingekocht moet worden en een bedrag dat gelijk is aan de prijs van de laatste onafhankelijke handel en het hoogste huidige onafhankelijke bod.

De minimumprijs die voor een gewoon aandeel kan worden betaald, is de nominale waarde van het aandeel. De ingekochte aandelen zullen worden ingetrokken of aangehouden als eigen aandelen. Het programma zal geldig zijn tot de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024, of 23 november 2024 als dat eerder is.

Op 3 april 2023 had het bedrijf 944.492.180 uitgegeven aandelen en 154.411.518 eigen aandelen.