De Mercantile Investment Trust plc (LSE:MRC) begint op 11 mei 2022 met de terugkoop van aandelen, in het kader van het programma dat door de aandeelhouders gemandateerd werd op de jaarlijkse algemene vergadering van 20 mei 2021. Volgens het mandaat mag de onderneming tot 141.579.378 aandelen terugkopen, wat overeenkomt met 14,99% van haar uitgegeven aandelenkapitaal. De maximumprijs die voor een gewoon aandeel mag worden betaald is een bedrag gelijk aan het hoogste van 105% van het gemiddelde van de gemiddelde marktnoteringen voor de gewone aandelen, genomen van de London Stock Exchange plc Daily Official List gedurende vijf werkdagen, onmiddellijk voorafgaande aan de dag waarop de opdracht tot aankoop van dat aandeel is gegeven, en een bedrag gelijk aan de prijs van de laatste onafhankelijke transactie en het hoogste huidige onafhankelijke bod.

De minimumprijs die voor een gewoon aandeel kan worden betaald, is de nominale waarde van het aandeel. De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken of als eigen aandelen worden aangehouden. Het programma zal geldig zijn tot de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering in 2022, of 19 november 2022, indien dat vroeger is.

Op 31 januari 2021 had de onderneming 944.492.180 uitgegeven aandelen en 152.969.287 aandelen in eigen bezit.