Op 12 april 2024 diende The Interpublic Group of Companies, Inc. een definitieve proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en er bij de aandeelhouders op werd aangedrongen om tegen een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de Raad van Bestuur werd verzocht om een bestendig beleid aan te nemen en de bestuursdocumenten waar nodig aan te passen, zodat 2 verschillende personen het ambt van voorzitter en het ambt van CEO zouden bekleden. Dit voorstel werd ingediend door Kenneth Steiner tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf, die gepland staat voor 23 mei 2024.