De best gepositioneerde spelers zijn 2023 doorgekomen zonder al te veel problemen. Een voorbeeld hiervan is Hershey, dat gisteren jaarresultaten publiceerde die niet direct paniek uitstraalden: een organische groei van 7 % en een toename van de winst per aandeel met 14 %.

Toch is het beeld iets minder rooskleurig als we tussen de regels door lezen. De contante winst — of "free cash-flow" — neemt af: deze bedroeg 1,3 miljard dollar in 2023, tegenover 1,5 miljard dollar het jaar ervoor; de inflatie raakt namelijk niet alleen de cacao, maar ook de investeringsuitgaven in het productieapparaat.

Bovendien, hoewel het bedrijf van plan is zijn prijszettingsmacht in te zetten om de stijging van de inkoopkosten op te vangen, waarschuwt de groep onomwonden dat 2024 een moeilijk jaar wordt.

Het hoofdprobleem is de rampzalige oogst in Ivoorkust, het land dat in meer dan een derde van de wereldwijde cacaobehoefte voorziet. Over de hele wereld zijn de voorraden op en het tekort tussen vraag en aanbod heeft het scherpste niveau in vijfenzestig jaar bereikt. Lees er dit recent artikel maar op na: Bittere nasmaak: cacaoprijzen schieten de hoogte in.

Als gevolg hiervan schiet de prijs van cacao omhoog. Dat stijgingstraject is parabolisch, vergelijkbaar met halfgeleiders en kunstmatige intelligentie.

Deze ontwikkelingen doen echter niets af aan de intrinsieke kwaliteit van Hersheys activiteiten. In vijftien jaar tijd heeft de snoepfabrikant zijn dividenduitkering per aandeel verviervoudigd. Bij herbelegging van de dividenden zou een investering van 100.000 USD in januari 2008 vandaag jaarlijks 20.000 USD opleveren, naast een zeer bevredigende kapitaalwaardering.

Om deze synthese in evenwicht te brengen, merken we op dat de rendabiliteit van de groep, hoewel nog steeds stratosferisch, de neiging heeft gehad om de afgelopen jaren te buigen — iets wat de toename van de financiële hefboomwerking gedeeltelijk heeft gemarkeerd; en het is jammer om te zien dat het volume van de aandeleninkoop afneemt terwijl de waardering daalt.

Wat de waardering betreft, is er sinds ons laatste artikel over het onderwerp geen significante verandering opgetreden.