De raad van bestuur van Thantawan Industry Public Company Limited heeft op zijn vergadering van 3 maart 2023 de bestemming van de bedrijfswinst voor het jaar 2022 en de adviezen van de raad van bestuur over de betaling van dividend goedgekeurd: Het wordt passend geacht om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om goedkeuring te verlenen aan de toewijzing van de winst uit de bedrijfsresultaten voor het jaar 2022 van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 tegen een tarief van THB 1,75 per aandeel van in totaal THB 157.499.450,50. De dividendbetaling zal worden betaald uit; Nettowinst na aftrek van 20% vennootschapsbelasting tegen een tarief van THB 1,25 per aandeel, in totaal THB 112.499.607,50. Nettowinst van bedrijfsinkomsten bevorderd door de investeringsraad zijn vrijgesteld van belasting tegen het tarief van THB 0,50 per aandeel, in totaal THB 44.999.843.

De dividenduitkering moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023 die op 24 april 2023 wordt gehouden en de dividenduitkering is gepland voor 22 mei 2023. 3 mei 2023 is de Registratiedatum voor het bepalen van het recht van aandeelhouders om dividend te ontvangen uit de nettowinst van het bedrijf over het jaar 2022.