TF Bank AB (publ) heeft op 3 mei 2022 haar jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden en besloten tot een dividend van TSEK 21.500, wat overeenkomt met SEK 1,00 per aandeel, en met 5 mei 2022 als registratiedatum. Voorts werd besloten dat TSEK 1.229.326 in evenwicht moet worden gebracht op nieuwe rekeningen.