TF Bank heeft de samenstelling van het Benoemingscomité bekendgemaakt met het oog op de jaarlijkse algemene vergadering van 2023, die op 3 mei 2023 zal worden gehouden. Het benoemingscomité zal voorstellen voorbereiden die aan de algemene vergadering van 2023 zullen worden voorgelegd met betrekking tot de voorzitter van de algemene vergadering, de raad van bestuur, de voorzitter van de raad en de accountants, alsmede de vergoedingen voor de raad en de accountants en de vergoedingen voor de werkzaamheden van de comités. Volgens de richtlijnen voor de benoeming van het Benoemingscomité waartoe de Algemene Vergadering in 2021 heeft besloten, zullen de grootste aandeelhouders in termen van stemrecht die willen deelnemen aan het Benoemingscomité het recht hebben om elk één lid te benoemen.

Het lid dat de grootste aandeelhouder vertegenwoordigt, dient tot voorzitter van het Benoemingscomité te worden benoemd. De leden van het Benoemingscomité zijn benoemd op basis van de eigendomsstructuur per 31 augustus 2022. Het Benoemingscomité bestaat uit de volgende leden: Paul Källenius, vertegenwoordiger van TFB Holding AB, Erik Selin, vertegenwoordiger van Erik Selin Fastigheter AB, Jonas Weil, vertegenwoordiger van Proventus Aktiebolag, John Brehmer, voorzitter van de raad van bestuur van TF Bank AB.

Paul Källenius is benoemd tot voorzitter van het benoemingscomité.