TF Bank AB (publ) stelt een dividend voor van 1,00 SEK per aandeel. 5 mei 2022 wordt voorgesteld als registratiedatum voor de ontvangst van het dividend. Met deze registratiedatum wordt verwacht dat het dividend op 10 mei 2022 zal worden uitbetaald, tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 3 mei 2022.