TF Bank AB (publ) heeft de resultaten gerapporteerd voor het gehele jaar dat eindigde op 31 december 2023. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van SEK 1.821,31 miljoen, vergeleken met SEK 1.262,18 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen SEK 396,7 miljoen, vergeleken met SEK 342,46 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 17,53 vergeleken met SEK 15,26 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 17,53 vergeleken met SEK 15,26 een jaar geleden.