TF Bank AB (publ) heeft de resultaten bekendgemaakt voor het gehele jaar dat eindigde op 31 december 2022. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming netto rentebaten van SEK 1.262,66 miljoen, vergeleken met SEK 953,67 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg SEK 340,81 miljoen, vergeleken met SEK 277,21 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 15,18 vergeleken met SEK 12,55 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 15,18 vergeleken met SEK 12,55 een jaar geleden.