TF Bank AB (publ) heeft haar winstcijfers over het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2023 bekendgemaakt. Voor het derde kwartaal rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van SEK 483,12 miljoen, vergeleken met SEK 322,43 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen SEK 102 miljoen, vergeleken met SEK 86,71 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 4,58 vergeleken met SEK 3,86 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 4,58 vergeleken met SEK 3,86 een jaar geleden.
In de eerste negen maanden bedroegen de nettorentebaten SEK 1.321,55 miljoen, vergeleken met SEK 907,69 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen SEK 289,86 miljoen, vergeleken met SEK 251,46 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 12,91 vergeleken met SEK 11,22 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg SEK 12,91 vergeleken met SEK 11,22 een jaar geleden.