TF Bank AB (publ) heeft op 3 mei 2022 haar jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. De Algemene Vergadering heeft besloten tot de nieuwe verkiezing van Fredrik Oweson en Niklas Johansson als leden van de Raad van Bestuur. John Brehmer werd verkozen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bertil Larsson en Charlotta Björnberg-Paul hadden zich afzijdig gehouden van hun herverkiezing.