TF Bank AB maakt bekend dat zij op haar jaarlijkse algemene vergadering van 3 mei 2023 Arti Zeighami heeft gekozen als bestuurslid en Mari Thjømøe zich niet herkiesbaar heeft gesteld.