TF Bank AB (publ) maakt bekend dat Mari Thjømøe zich niet herkiesbaar heeft gesteld.