TF Bank AB (publ) heeft tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 3 mei 2023 besloten dat voor het boekjaar 2022 geen dividend wordt uitgekeerd.