TF Bank AB (publ) heeft de samenstelling van de Benoemingscommissie bekendgemaakt in de aanloop naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2024, die op 2 mei 2024 zal worden gehouden. Het Benoemingscomité zal voorstellen voorbereiden die aan de Algemene Vergadering van 2024 zullen worden voorgelegd met betrekking tot de voorzitter voor de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Raad van Bestuur en de accountants, evenals de vergoedingen voor de Raad van Bestuur en de accountants en vergoedingen voor commissiewerkzaamheden. Volgens de richtlijnen voor de benoeming van het Benoemingscomité die door de Algemene Vergadering in 2021 werden goedgekeurd, hebben de grootste aandeelhouders qua stemrecht die willen deelnemen aan het Benoemingscomité het recht om elk één lid te benoemen.

Het lid dat de grootste aandeelhouder vertegenwoordigt, moet als voorzitter van het Benoemingscomité worden aangesteld. De leden van het Benoemingscomité zijn benoemd op basis van de eigendomsstructuur op 31 augustus 2023. Het Benoemingscomité bestaat uit de volgende leden: Paul Källenius, vertegenwoordiger van TFB Holding AB, Erik Selin, vertegenwoordiger van Erik Selin Fastigheter AB, Jonas Weil, vertegenwoordiger van Proventus Aktiebolag, John Brehmer, voorzitter van de raad van bestuur van TF Bank AB.

Paul Källenius is benoemd tot voorzitter van de Benoemingscommissie. Tiberon AB, de op één na grootste eigenaar van TF Bank, heeft geweigerd zich te laten vertegenwoordigen in de Benoemingscommissie. Het bestuurslid van Tiberon AB, John Brehmer, is echter wel lid van de Benoemingscommissie in zijn hoedanigheid als voorzitter van TF Bank.