De raad van bestuur van Textainer heeft een dividend in contanten van $0,30 per gewoon aandeel goedgekeurd en gedeclareerd, betaalbaar op 15 maart 2024 aan houders die op 1 maart 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.