Op 12 maart 2024 kondigde Texas Instruments Incorporated aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van John Chevedden, waarin het bestuur wordt verzocht de nodige stappen te ondernemen om de eigenaren van samen 15% van onze uitstaande gewone aandelen de bevoegdheid te geven om een speciale aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Daarnaast heeft het bestuur aandeelhouders aanbevolen om tegen dit voorstel te stemmen op de jaarvergadering van 2024 die op 25 april 2024 zal worden gehouden.