De raad van bestuur van Texas Instruments Incorporated heeft een driemaandelijks dividend in contanten vastgesteld van $1,30 per gewoon aandeel, betaalbaar op 21 mei 2024, aan houders van aandelen die op 8 mei 2024 in het aandelenregister zijn ingeschreven.