De geconsolideerde omzet steeg met 24 % (20 % als je rekening houdt met het positieve wisselkoerseffect) en bedraagt thans 2,6 miljard €. Vorig jaar bedroeg de omzet nog 2,1 miljard €. 

De winst volgt een vergelijkbaar traject. Alle segmenten van de groep staan in het groen en groeien. Met name het herstel van de divisie die focust op de valorisatie van bio-reststoffen lijkt een succesverhaal te zijn.

Luc Tack kwam tien jaar geleden aan het roer van Tessenderlo Group nv. De ontwikkeling sindsdien is spectaculair, niet zozeer wat de omzet dan wel wat de winstgevendheid aangaat: die steeg in die periode met een factor vier.

De investeringen - inclusief acquisities - bereikten in 2022 een recordniveau en zorgen ervoor dat de concurrentiepositie van de groep in elk segment wordt versterkt.

Het nieuws over Tessenderlo Group wordt uiteraard gedomineerd door de fusie met Picanol, de wereldleider op het gebied van weefgetouwen, ook al een bedrijf dat door Luc Tack op orde werd gezet. Dat was overigens een operatie die niet zonder (terecht) tandengeknars van een aantal aandeelhouders is verlopen. 

Het samengaan, dat de structuur van de groep moet vereenvoudigen, (eindelijk) de transparantie moet verhogen en de belangen van Tack beter moet afstemmen op die van de andere aandeelhouders, zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot de opheffing van de kruisparticipatie van Picanol in Tessenderlo Group via dochterbedrijf Verbrugge.

Hoewel het persbericht zoals gebruikelijk omzichtig is geformuleerd - "As a further simplification of the group after the transaction, Verbrugge’s indirect cross-shareholding in the group might be cancelled" - is de voorlopige resultatentabel van de combinatie Tessenderlo-Picanol gebaseerd op een kapitaal dat verdeeld is over 64 miljoen aandelen, tegenover 85,5 miljoen aandelen vandaag. 

Het is nuttig om met die ontwikkeling rekening te houden als je de groep waardeert: 64 miljoen aandelen vermenigvuldigd met de huidige aandelenkoers van 29,5 € geeft een marktkapitalisatie van 1,9 miljard € na de annulatie van de kruisparticipatie, of een veelvoud van 11 keer het nettoresultaat van de nieuw gecombineerde entiteit.

Het nettoresultaat werd echter negatief beïnvloed door een verlieslatend jaar voor Picanol. Er zij ook aan herinnerd dat Tessenderlo Group in het kader van de fusie met Picanol ongetwijfeld erg conservatief werd gewaardeerd, tegen 40 € per aandeel.