Tesla en Elon Musk grijpen een obscure bepaling in de bedrijfswet aan om te proberen Musk's salarispakket van $56 miljard te herstellen, in een ongeteste zet die het bedrijf opnieuw in rechtszaken zou kunnen storten, aldus juridische experts.

De fabrikant van elektrische voertuigen stelde woensdag voor om Musk's loonovereenkomst van 2018 ter stemming voor te leggen aan de aandeelhouders, hoewel een rechter in Delaware deze in januari ongeldig had verklaard.

Tesla maakt gebruik van een weinig bekend onderdeel van het vennootschapsrecht in Delaware dat bedrijven in staat stelt om procedurele gebreken te herstellen die anders hun beslissingen in de raad van bestuur teniet zouden doen.

Tesla noemde de aanpak "nieuw" in zijn effectenaanvraag en zei dat het speciale bestuurscomité dat het had goedgekeurd niet kon voorspellen hoe het zou worden behandeld onder de wet van Delaware.

Eric Talley, een professor aan de Columbia Law School, zei dat de bepaling bedoeld is als een "pleister" voor technische fouten in de raad van bestuur, niet om belangrijke gerechtelijke uitspraken ongedaan te maken.

Tesla zei in het voorstel dat duizenden aandeelhouders woedend waren over de uitspraak van Delaware Chancellor Kathaleen McCormick, die vond dat Tesla-directeuren niet onafhankelijk waren toen ze het "ondoorgrondelijke" pakket adviseerden en niet met Musk onderhandelden.

McCormick oordeelde na jaren van procederen en een rechtszaak die een week duurde, dat deze en andere belangrijke details werden achtergehouden voor beleggers voordat zij voor goedkeuring van het beloningspakket stemden.

Tesla stelde voor om dit op twee manieren op te lossen. In een poging om bestuursconflicten weg te nemen, liet het een onafhankelijke directeur, Kathleen Wilson-Thompson, de loonovereenkomst van 2018 beoordelen om te beslissen of deze in het belang van de aandeelhouders was.

Daarnaast zullen aandeelhouders de kans krijgen om opnieuw te stemmen na het bekijken van de bevindingen van McCormick. Aandeelhouders hebben 120 dagen de tijd om het voorstel aan te vechten als het wordt goedgekeurd.

Tesla heeft niet geprobeerd om de tekortkomingen in de onderhandelingen die McCormick had vastgesteld te corrigeren. Het bedrijf deed geen voorstel voor een nieuw salarispakket voor Musk en huurde geen nieuwe beloningsadviseurs in om de recordbeloning te herzien, aldus het voorstel van het bedrijf.

Als de aandeelhouders dit voorstel goedkeuren, zou het volgens Talley en anderen makkelijker voor Musk kunnen zijn om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof van Delaware, omdat de bewijslast voor het oneerlijke salaris van Musk dan bij de aanklagers komt te liggen. In de rechtszaak moest Musk bewijzen dat het salaris en het proces eerlijk waren.

Maar andere experts zeiden dat het voorstel bijna gegarandeerd meer rechtszaken tegen aandeelhouders zou uitlokken.

Voor een deel komt dat doordat het loonpakket in 2018 van kracht werd en Musk beloonde als Tesla bepaalde mijlpalen bereikte, wat al snel het geval was. Musk kreeg opties om ongeveer 304 miljoen Tesla-aandelen te kopen met een grote korting, hoewel hij die opties nooit heeft uitgeoefend.

Ann Lipton, een hoogleraar ondernemingsrecht aan de Tulane University, zei dat het onduidelijk is of Tesla Musk nu niet kan betalen voor het behalen van toekomstige mijlpalen, maar voor prestaties in het verleden. Ze zei dat dit beschouwd zou kunnen worden als een verspilling van bedrijfsmiddelen.

"Ze zeggen dat we hem in wezen geld geven omdat we hem zo aardig vinden en om geen enkele andere reden. Dat is niet iets wat je zomaar kunt goedkeuren met een meerderheid van de aandeelhouders," zei ze.

Het voorstel dat het bedrijf woensdag aankondigde, roept de vraag op of beslissingen van de raad van bestuur die fiduciaire plichten tegenover beleggers zouden schenden, schoongeveegd kunnen worden door het aan de aandeelhouders over te laten, in plaats van aan een rechter, om te beslissen wat acceptabel is.

Deskundigen op het gebied van het Delaware-recht zeiden niet op de hoogte te zijn van precedenten voor het ongedaan maken van een rechterlijke uitspraak door op deze manier een aandeelhoudersstem te gebruiken.

"Dat is de 56 miljard dollar vraag," zei Larry Hamermesh, een professor aan de Widener University Delaware Law School. "Hun standpunt is duidelijk dat alles wat we moeten doen is dat de aandeelhouders zeggen: 'Oh, nee, we, we horen u kanselier, maar dit is oké voor ons.'"