Dit zou kunnen wijzen op een mogelijk solvabiliteitsprobleem bij de operator, wiens beursprestaties de afgelopen twee decennia rampzalig zijn geweest. Telefonica haalt de helft van zijn omzet in Latijns-Amerika, waar hyperinflatie de winsten van de groep consumeert zodra ze worden gerealiseerd.

In tien jaar tijd is de omzet gehalveerd en de operationele winst met driekwart verminderd. Het optimaliseren van de activaportefeuille heeft slechts moeizaam de erosie van de vrije kasstroom, die potentieel kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders, kunnen indammen. Die cashflow was in 2022 aanzienlijk lager dan in 2012.

Met schuldratio's die het plafond bereiken en rentelasten die twee derde van de operationele winst na afschrijvingen opslokken, is het aannemelijk dat de stijgende rente de toch al beperkte winstcapaciteit verder zal beperken.

Het is onder deze omstandigheden moeilijk te zien hoe Telefonica zijn dividend zal handhaven. De markt heeft dat uiteraard opgemerkt: met een huidig rendement van 12,6 % geeft deze duidelijk aan dat de uitkering niet houdbaar is aan de vooravond van een nieuwe investeringscyclus.

Een grote kapitaalverhoging in 2015 en een grote activaverkoop vorig jaar hebben de schuldafbouw versneld. Echter, de nettoschuld vertegenwoordigt nog steeds tussen de zes en zeven jaar aan contante winst.

Een versterking van het eigen vermogen lijkt zeer waarschijnlijk maar het is duidelijk dat investeerders niet in de rij staan. Om de recente instap van de Saoedi's in het kapitaal van Telefonica te compenseren zou de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de rol van witte ridder kunnen spelen.