Op 12 april 2024 kondigde Criteria Caixa, S.A.U. aan dat het van plan is om zijn investering in Telefónica, S.A. te herzien en van tijd tot tijd besprekingen te voeren met vertegenwoordigers van de Vennootschap en/of andere aandeelhouders van de Vennootschap en dat het als gevolg daarvan op elk moment en van tijd tot tijd kan besluiten om een beschikbare actie te ondernemen en stappen kan ondernemen om een dergelijke actie uit te voeren.